Etikai alapelvek: 2. Maimonides esküje

Jó figyelemeztetés, arra hogy rossz motiváció megtéveszt. A tanulás és a tudás fejlesztését is jól kifejezi.

Az örök gondviselés kijelölt engem, hogy vigyázzak teremtményeid életére és egészségére. A művészetem iránti szeretet mindenkor vezéreljen engem; se kapzsiság, se fösvénység, se dicsőségre vagy nagy hírnévre való szomjúság ne foglalkoztatja elmémet, mert az igazság és a jótékonyság ellenségei könnyen megtéveszthetnek, és megfeledkezhetnék arról a magasztos célomról, hogy jót tegyek a te gyermekeiddel.

Soha ne lássak a betegben mást, mint egy fájdalomban szenvedő embertársat.

Adj erőt, időt és lehetőséget, hogy mindig kijavítsam, amit elsajátítottam, és mindig kiterjeszthessem a területét; mert a tudás hatalmas, és az ember szelleme a meghatározhatatlanul kiterjedhet, hogy naponta új követelményekkel gazdagodjon. Ma felfedezheti tegnapi tévedéseit, holnap pedig új megvilágításba helyezheti azt, amit ma biztosnak hisz.

Ó, Istenem, engem bíztál meg, hogy vigyázzak teremtményeid életére és halálára; itt vagyok, készen állok hivatásomra, és most az elhívásomhoz fordulok.[1]

Források:

Etikai alapelvek: 1. Osteopátiás eskü

Az Osteopathic Oath egy eskü, amelyet általában az Egyesült Államokban oszteopátiával foglalkozó osteopathiás orvosok tesznek. A hippokratészi eskühöz hasonlóan a szakmai értékek és etika nyilatkozata. Az eskü első változatát 1938-ban hozták létre, az eskü jelenlegi változatát 1954 óta használják. Bár az eskü letétele jogilag nem kötelező érvényű, általában beavatási rítusnak tekintik.

Ezúton megerősítem hűségem ahhoz a szakmához, amelyre hamarosan belépek. Mindig tudatában leszek annak a nagy felelősségemnek, hogy betegeim egészségét és életét megóvjam, bizalmukat és tiszteletüket orvosként és barátként is megőrizzem, mint aki lelkiismeretes becsülettel és hűséggel őrzi titkaikat, hűségesen ellátom szakmai feladataimat. Csak azokat az elismert kezelési módszereket alkalmazzam, amelyek jó ítélőképességemnek és készségeimnek megfelelőek, mindig szem előtt tartva a természet törvényeit és a testben rejlő gyógyulási képességet.

Mindig éber leszek, hogy segítsek a közösség általános jólétében, fenntartsam törvényeit és intézményeit, és ne vegyek részt olyan gyakorlatokban, amelyek bármilyen módon szégyent vagy hiteltelenséget hoznak magamra vagy hivatásomra. Nem adok halálos célú kábítószert senkinek, akkor sem ha kérik tőlem.

Arra törekszem, hogy kollégáimmal összhangban, a előremutató együttműködés szellemében dolgozzak, és sohaszóval vagy tettekkel ne rójak rájuk vagy gyakorlatukra hamis gyanút.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel nézek mindazokra, akik megtanítottak a művészetemre. Főiskolámhoz hűséges leszek, és mindig annak és az utánam jövő hallgatók érdekeinek megfelelően törekszem. Mindig éber leszek az alapvető biológiai igazságok gyógyító művészetekben való alkalmazásának előmozdítására és az oszteopátia alapelvei fejlesztésére, amelyeket először Andrew Taylor Still fogalmazott meg.


Források: