Etikai alapelvek: 2. Maimonides esküje

Jó figyelemeztetés, arra hogy rossz motiváció megtéveszt. A tanulás és a tudás fejlesztését is jól kifejezi.

Az örök gondviselés kijelölt engem, hogy vigyázzak teremtményeid életére és egészségére. A művészetem iránti szeretet mindenkor vezéreljen engem; se kapzsiság, se fösvénység, se dicsőségre vagy nagy hírnévre való szomjúság ne foglalkoztatja elmémet, mert az igazság és a jótékonyság ellenségei könnyen megtéveszthetnek, és megfeledkezhetnék arról a magasztos célomról, hogy jót tegyek a te gyermekeiddel.

Soha ne lássak a betegben mást, mint egy fájdalomban szenvedő embertársat.

Adj erőt, időt és lehetőséget, hogy mindig kijavítsam, amit elsajátítottam, és mindig kiterjeszthessem a területét; mert a tudás hatalmas, és az ember szelleme a meghatározhatatlanul kiterjedhet, hogy naponta új követelményekkel gazdagodjon. Ma felfedezheti tegnapi tévedéseit, holnap pedig új megvilágításba helyezheti azt, amit ma biztosnak hisz.

Ó, Istenem, engem bíztál meg, hogy vigyázzak teremtményeid életére és halálára; itt vagyok, készen állok hivatásomra, és most az elhívásomhoz fordulok.[1]

Források:

Etikai alapelvek: 1. Osteopátiás eskü

Az Osteopathic Oath egy eskü, amelyet általában az Egyesült Államokban oszteopátiával foglalkozó osteopathiás orvosok tesznek. A hippokratészi eskühöz hasonlóan a szakmai értékek és etika nyilatkozata. Az eskü első változatát 1938-ban hozták létre, az eskü jelenlegi változatát 1954 óta használják. Bár az eskü letétele jogilag nem kötelező érvényű, általában beavatási rítusnak tekintik.

Ezúton megerősítem hűségem ahhoz a szakmához, amelyre hamarosan belépek. Mindig tudatában leszek annak a nagy felelősségemnek, hogy betegeim egészségét és életét megóvjam, bizalmukat és tiszteletüket orvosként és barátként is megőrizzem, mint aki lelkiismeretes becsülettel és hűséggel őrzi titkaikat, hűségesen ellátom szakmai feladataimat. Csak azokat az elismert kezelési módszereket alkalmazzam, amelyek jó ítélőképességemnek és készségeimnek megfelelőek, mindig szem előtt tartva a természet törvényeit és a testben rejlő gyógyulási képességet.

Mindig éber leszek, hogy segítsek a közösség általános jólétében, fenntartsam törvényeit és intézményeit, és ne vegyek részt olyan gyakorlatokban, amelyek bármilyen módon szégyent vagy hiteltelenséget hoznak magamra vagy hivatásomra. Nem adok halálos célú kábítószert senkinek, akkor sem ha kérik tőlem.

Arra törekszem, hogy kollégáimmal összhangban, a előremutató együttműködés szellemében dolgozzak, és sohaszóval vagy tettekkel ne rójak rájuk vagy gyakorlatukra hamis gyanút.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel nézek mindazokra, akik megtanítottak a művészetemre. Főiskolámhoz hűséges leszek, és mindig annak és az utánam jövő hallgatók érdekeinek megfelelően törekszem. Mindig éber leszek az alapvető biológiai igazságok gyógyító művészetekben való alkalmazásának előmozdítására és az oszteopátia alapelvei fejlesztésére, amelyeket először Andrew Taylor Still fogalmazott meg.


Források:

Ma olvastam: konstruktív reakciók a kritikára

Ez a hozzáállás sokat segíthet a gyógyulásban is. Itt is a folyamatos keresés segíthet megtalálni a megoldást az adott helyzetre.

“A fejlődési szemléletű emberek ugyancsak folyamatosan figyelik a történéseket, az ő belső monológjuk azonban elsősorban nem arra épül, hogy ezzel a módszerrel saját magukat vagy másokat értékeljenek. Érzékelik ugyan, hogy pozitív vagy negatív tartalmú információt kapnak, ugyanakkor gondolkodásuk a tanulásra és a konstruktív reakciókra állt be. „Mit tanulhatok mindebből? Hogyan fejlődhetek?”

Dweck professzor Mindset című nagy sikerű könyvében (amely nemrég jelent meg magyarul Szemléletváltás – A siker új pszichológiája címmel) számos kutatásra alapozva, a legkiválóbb vezetők, sportolók, szülők és tanárok példáival és konkrét gyakorlatokkal segít abban, hogy fejlődési szemlélettel közelítsünk a különféle helyzetekhez és kihívásokhoz.”

Itt található az eredeti Ted-es előadás:

Források:

Felelős Szülők Iskolája
http://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/a-szemleletvaltas-ereje-a-siker-uj-pszichologiaja

HVG könyvek: A szemléletváltás ereje – A siker új pszichológiája
https://www.hvgkonyvek.hu/szemleletvaltas

Carol S. Dweck TEDx előadása